Mon. May 16th, 2022

Efter sitt möte med Japans premiärminister Fumio Kishida sa Bank of Japan (BOJ) guvernör Haruhiko Kuroda att “kostnaden för att köpa dollar för att köpa råvaror är en av huvudfaktorerna bakom yenens försvagning.”

Ytterligare kommentarer

 • Diskuterade ekonomi, finansmarknader i Japan och utomlands med premiärminister Kishida.
 • Diskuterade global ekonomi, situationer angående Ryssland, Ukraina med premiärminister Kishida.
 • Diskuterat med pm post-covid global ekonomi, Ryssland och situationen i Ukraina.
 • Berättade för PM valutarörelser borde återspegla ekonomiska fundamenta.
 • Premiärminister Kishida gjorde ingen specifik begäran om penningpolitik.
 • Diskuterade inte något speciellt för forex.
 • Tror inte att monetära justeringar skulle ha en direkt inverkan på valutor.
 • Berättade för PM valutarörelser borde återspegla ekonomiska fundamenta.
 • Tro inte att BOJs marknadsoperation direkt påverkar valutarörelser.
 • Yenen försvagas men den drivs delvis av dollarköp för energiimport.
 • Stigande amerikanska räntor är också en faktor bakom yenens försvagning.

By Adam

Leave a Reply

Your email address will not be published.