Tue. Nov 29th, 2022

Efter sitt möte med Japans premiärminister Fumio Kishida sa Bank of Japan (BOJ) guvernör Haruhiko Kuroda att “kostnaden för att köpa dollar för att köpa råvaror är en av huvudfaktorerna bakom yenens försvagning.”

Ytterligare kommentarer

 • Diskuterade ekonomi, finansmarknader i Japan och utomlands med premiärminister Kishida.
 • Diskuterade global ekonomi, situationer angående Ryssland, Ukraina med premiärminister Kishida.
 • Diskuterat med pm post-covid global ekonomi, Ryssland och situationen i Ukraina.
 • Berättade för PM valutarörelser borde återspegla ekonomiska fundamenta.
 • Premiärminister Kishida gjorde ingen specifik begäran om penningpolitik.
 • Diskuterade inte något speciellt för forex.
 • Tror inte att monetära justeringar skulle ha en direkt inverkan på valutor.
 • Berättade för PM valutarörelser borde återspegla ekonomiska fundamenta.
 • Tro inte att BOJs marknadsoperation direkt påverkar valutarörelser.
 • Yenen försvagas men den drivs delvis av dollarköp för energiimport.
 • Stigande amerikanska räntor är också en faktor bakom yenens försvagning.

By Adam

If you want to contribute kindly contact at [email protected] or [email protected] also you can buy guest posts from our other different sites and write post for us.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *