Fri. Nov 25th, 2022

Kortsiktiga utsikter i Hangseng Index tyder på en tillbakagång till 18235,48 avslutade supercykelvåg (II). Detta är en 4-årig korrigering som startade från januari 2018 högst. Supercykelvåg (III) pågår för närvarande med intern uppdelning som en 5-vågsimpuls Elliott Wave-struktur. Upp från våg (II) låg, slutade våg 1 vid 19075,75 och fall i våg 2 slutade vid 18584,04. Index återupptas sedan högre i våg 3 ​​mot 21823,07 och tillbakadragning i våg 4 slutade på 21096,31. Sista sträckan högre våg 5 slutade på 22423.51 som också avslutade våg (1). Wave (2) pullback pågår för närvarande för att korrigera cykeln från den 15 mars 2022 låg.

Hangseng Index pullback bör hitta stöd

Våg (2) tillbakadragning bör utvecklas i 3, 7 eller 11 svängningar och medan tillbakadragningen stannar över 18235,48, förvänta dig att indexet återupptas högre igen. 60-minutersdiagrammet nedan visar en möjlig sicksackkorrigerande intern struktur inom våg (2). Om indexet istället samlar sig och bryter över våg (1) vid 22423,51 utan att göra ytterligare pullback, kan detta tyda på att våg (2) har slutat på 21202,69.

By Adam

If you want to contribute kindly contact at [email protected] or [email protected] also you can buy guest posts from our other different sites and write post for us.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *