Tue. Oct 3rd, 2023

Rubico Consulting är specialiserat på visualisering och analys av signaldata.

 

GÖTEBORG, Sverige – SKF har slutfört förvärvet av Rubico Consulting AB, ett industrikonsultföretag med 10 anställda baserade i Luleå, Sverige.

 

Rubico Consulting AB är specialiserat på visualisering och analys av signaldata. Denna expertis kommer att integreras i SKF: s erbjudande kring den roterande axeln, samt driva nya teknikområden som lager med fiberoptiska sensorer.

 

Victoria Van Camp, VD, SKF Technology, säger: ”Rubicos expertis inom signalbehandling förbättrar vår befintliga teknikbas, som sträcker sig från traditionell IoT -hårdvara till det senaste inom edge computing. Den patenterade kantalgoritmen som utvecklats av Rubico förenklar och automatiserar analys av maskindata och är en möjliggörare för trådlösa, energieffektiva system. Vi ser fram emot att engagera Rubico-teamet i utvecklingen av SKF: s egenutvecklade fiberoptiska baserade lastavkänning, en teknik som redan testas i norra Sverige. ”

 

”Med sitt ledande universitet och fokus på hållbara teknikinvesteringar blir Luleå snabbt ett nav för industriell innovation inom både förnybar energi och grönt stål. Detta är en av anledningarna till att SKF fortsätter att investera i att utveckla sitt nav för IoT -utveckling i Luleå. ”

 

By Adam

If you want to contribute kindly contact at [email protected] or [email protected] also you can buy guest posts from our other different sites and write post for us.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *