Wed. Oct 4th, 2023

Den svenska IT -industrin fruktar ett negativt ekonomiskt svar från Kina efter förbudet mot Huawei och ZTE -teknik i 5G -nätet.

 

 

Sverige har faktiskt nyligen beslutat att fortsätta blockera kinesiska leverantörer från utbyggnaden

av 5G-nätverk trots den eventuella negativa påverkan på Sveriges ekonomiska intressen och svenska

företag som handlar med Kina. Det rapporterades att Huawei försöker vända

förvaltningsdomstolens avgörande genom att ta ärendet till Sveriges hovrätt mot slutet av 2021. Kina

uppgav att detta förbud strider mot svenska och Europeiska unionens (EU) lagar om fri konkurrens

och diskriminering. Det förklarade också att det inte var bevisat att Huawei -teknik är ett

säkerhetshot för Sverige. Tillsynsmyndigheten noterade dock att 5G -utrustning från Nokia och

Ericsson till den svenska marknaden inte väckte oro för nationell säkerhet eller nätverksrisk, i

motsats till Huaweis teknik. Därför nekas Huawei tillgång till auktionen av frekvenser i 3,5 GHz- och

2,3 GHz -banden, och all Huawei -utrustning som redan är installerad i äldre 3G- och 4G -nät i

Sverige måste tas bort senast 1 januari 2025. Dessutom är Huawei och ZTE också förbjudet att

genomföra nya 5G-installationer eller anbud på 5G-relaterade nätavtal. Beslutet fattades på grundval

av hänsyn till nationella säkerhetsproblem samt riskbedömningar. På grund av deras upplevda

kopplingar till den kinesiska regeringen ses Huawei- och ZTE -tekniker som att de utgör stora

säkerhetsrisker.

 

 

 

By Adam

If you want to contribute kindly contact at [email protected] or [email protected] also you can buy guest posts from our other different sites and write post for us.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *