Sun. Sep 24th, 2023

 

Sveriges SSAB säger att det har ”producerat världens första fossilfria stål” och har börjat leverera det till Volvokoncernen, sin första kund.

 

Nyheten representerar den senaste utvecklingen för Hybrit -projektet, som startades 2016 och ägs av SSAB, energiföretaget Vattenfall och LKAB, en gruv- och mineralkoncern. Både Vattenfall och LKAB ägs av svenska staten. Idén som ligger till grund för Hybrit är att använda ”100% fossilfritt väte” snarare än kol och koks i stålproduktionen.

 

I ett tillkännagivande på onsdagen kallade SSAB försöksleveransen “ett viktigt steg på vägen till en helt fossilfri värdekedja för järn- och ståltillverkning.”

 

Ser vi framåt är målet att utveckla tekniken så att den kan demonstreras i industriell skala. Man hoppas att detta kan ske redan 2026.

 

“Det första fossilfria stålet i världen är inte bara ett genombrott för SSAB, det är ett bevis på att det är möjligt att göra övergången och avsevärt minska stålindustrins globala koldioxidavtryck”, säger Martin Lindqvist, SSAB: s verkställande direktör, .

 

Stålproduktion är en av många industriella processer som är mogna att förbättras när det gäller utsläpp och andra mätvärden relaterade till hållbarhet. Utmaningen är dock stor.

 

Enligt International Energy Agency är järn- och stålsektorn ansvarig för 2,6 gigatons direkta koldioxidutsläpp varje år. År 2019 var denna siffra större än de direkta utsläppen från sektorer som cement och kemikalier.

 

IEA tillägger att stålsektorn är “den största industriella konsumenten av kol, som ger cirka 75% av sitt energibehov.”

 

Hybrit är inte det enda projektet som vill mildra effekterna av stålproduktion. En annan, H2 Green Steel, planerar att bygga en stålproduktionsanläggning i norra Sverige som kommer att drivas av en ”grön” väteanläggning.

 

I februari sade det svenska företaget, som stöds av investerare inklusive Spotify -grundaren Daniel Ek, att produktionen skulle starta 2024 och vara baserad i landets Norrbotten -region. År 2030 är målet att verksamheten ska kunna producera 5 miljoner ton stål per år.

 

Väte kan produceras på ett antal sätt. En metod inkluderar användning av elektrolys, med en elektrisk ström som delar vatten i syre och väte.

 

Om elen som används i processen kommer från en förnybar källa som vind eller sol, kallas det “grönt” eller “förnybart” väte.

 

Förutom stålproduktion är aluminiumtillverkning en annan sektor där förnybar energi kan spela en roll.

 

Tidigare i år sa den tyska biltillverkaren BMW att den hade börjat köpa och använda aluminium som produceras med solenergi.

By Adam

If you want to contribute kindly contact at [email protected] or [email protected] also you can buy guest posts from our other different sites and write post for us.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *