Tue. Jul 5th, 2022
Vue vs. React: Vilket ska du använda 2022?


Mellan React-, Vue- och Angular-anhängare utbryter häftiga heliga krig regelbundet. Många strävar efter att visa att deras ramar är de finaste och att de andra inte är värda att lära sig. Experter som har arbetat med alla tre verktygen är dock överens om att det inte finns något överlägset: varje ramverk gör det möjligt för dig att ta itu med vissa problem så effektivt som möjligt, men det finns bättre metoder för att ta itu med de andra. Vi kommer att titta på fördelarna och nackdelarna med React och Vue i den här översiktsuppsatsen.

Vilket är det bästa alternativet för en nybörjare?

För en nybörjare är det perfekta alternativet att börja lära sig vilket instrument som helst så snart som möjligt. Eventuella förslag och diskussioner i detta avseende är skaparnas egna åsikter, som vid ett tillfälle påverkades av deras seniora kollegor.

Du behöver bara anta ramverket som det första tilldelade projektet kommer att baseras på för att undvika att hamna i den onda kretsen av anhängare av ett sätt, att vara öppen och inte fastna för en viss metod. Som ett resultat kommer programmeraren att kunna greppa verktyget medan han arbetar, med fokus på de viktigaste delarna.

Reagera

React är ett bibliotek med öppen källkod snarare än ett ramverk. Det är lämpligt för små initiativ med en snabb utdelning som ett av målen. Angular gör det enkelt att skapa stora grenplatser.

“Varför är React bättre än Vue?” du kanske undrar. besvaras på olika sätt. Till exempel sätter den förra den senare på bakfoten när det gäller ekosystemmättnad, medan den senare gläder fans med ett brett utbud av skräddarsydda renderingsverktyg. Men Reacts största fördel är att den fortfarande har en levande och växande community.

Du kan göra följande med stöd av en “live”-gemenskap:

  • Upptäck en lösning på en komplicerad eller ovanlig situation snabbt eller ganska snabbt;
  • Använd en mängd olika undervisningselement, inklusive video, text, tabeller och grafer;
  • Att lära sig om nya lösningar och möjligheter på kort tid;
  • Välj en mentor och använd hans vägledning för att gå upp i nivå snabbare;
  • Använd färdiga innovationer och justera dem efter behov.

Vue

Vue har hög lyhördhet och komponentstruktur, och den är ganska öppen och enkel att använda för nykomlingar. Vue har absorberat de största delarna av Angular och React, vilket gör det enkelt för programmerare att migrera från ett annat ramverk. Många utvecklare tror att det är det mest användarvänliga alternativet för nykomlingar. Läs mer om Vue-utveckling här: https://dinarys.com/vue-js-development.

Den största nackdelen med Vue är att den saknar samma mängd träningsresurser som React och Angular, samt en stark community. Detta är dock bara en tillfällig situation; Tekniken är relativt ny och efterfrågad.

Om vi ​​pratar om hur Vue är överlägset React, påminns jag om CLI-projektgeneratorn – React saknar denna förmåga. Den använder en interaktiv guide för att hjälpa dig skapa ett nytt projekt snabbt och enkelt. Det används också för att skapa prototyper av komponenter i realtid. Skapa React App, som CLI, låter dig starta din applikation snabbt.

Vanliga egenskaper

Det är värt att nämna att dessa två teknologier inte bara har skillnader utan också identiska egenskaper, vilket kan vara förvirrande för individer som försöker avgöra om React eller Vue är att föredra. Båda gör att du snabbt kan förstå koncept, utforska omgivningen och komma igång med aktiviteter. När det gäller hastighet är det osannolikt att det blir en avgörande faktor (hög för båda verktygen).

Både React Native och Vue Native stödjer utveckling av hybridappar

Jämförbara tekniker använder sig av Virtual DOM, som är en lätt klon av den vanliga DOM som gör att du kan göra ändringar och stämma av dem med originalet. Det vill säga, ett avsnitt som är helt annorlunda än originalet kommer att ersättas på användarens skärm. Det här tillvägagångssättet hjälper dig att minimera trafiken och snabba på innehållsladdningen, föra användarens “första kontakt” med sidan närmare varandra och sänka avvisningsfrekvensen. Detta gäller särskilt för personer som använder smartphones och som har en trög internetuppkoppling.

“Varför är React överlägsen Vue?” är en svår fråga att besvara bestämt. Allt beror på programmerares personliga smak när man jämför två teknologier vars funktionalitet, plus eller mindre, är avsedd för samma syften. Som ett resultat skulle en abstrakt React-utvecklare tro att han tog det största beslutet och att hans ramverk är det bästa. Stämmer detta dock för varje fråga som uppstår? Det är viktigt att komma ihåg att varje strategi är användbar i sin egen rätt; du bör undersöka situationen snarare än att lita blint på din favorittaktik. Lär dig också om JavaScript-utveckling här.

By Adam

If you want to contribute kindly contact at [email protected] or [email protected] also you can buy guest posts from our other different sites and write post for us.

Leave a Reply

Your email address will not be published.